Vertel maar...

 

Mijn inspiratie en ervaring

Inspiratie

In het verhaal van de Emmaüsgangers uit Lucas 24 vers 12-35 zijn twee volgelingen van Jezus op weg van Jeruzalem naar Emmaüs. Ze kunnen niet bevatten wat ze de afgelopen dagen in Jeruzalem hebben meegemaakt. Hoe Jezus uiteindelijk is gestorven.

Je voelt hun wanhoop. Waar is God in al dat lijden? Hun hele leven, geloof staat op zijn kop. Ze zijn zo in gedachten dat ze nauwelijks opmerken dat er iemand naast hun komt lopen. Maar dan vraagt de vreemdeling (Jezus) hen: ‘Wat houdt jullie zo bezig?’ Deze vraag mist zijn uitwerking niet. Ze vertellen hun verhaal, hun niet begrijpen, hun verdriet … ze vertellen de vreemdeling alles!

Dit verhaal is de grondtoon van mijn werk: Vertel maar ... ik wil er voor jou zijn. Ik wil naar jouw verhaal, vragen en moeiten luisteren. Jouw vragen doen ertoe, jij doet ertoe.

Als geestelijk verzorger ben ik gericht op de levensvragen en zingeving van de ander. Bij die vragen gaat het om wie de mens ten diepste is en op een persoonlijk antwoord op de vraag naar de zin van het leven.

Ervaring

Van januari 1999 tot april 2021 werkzaam als geestelijk verzorger (22 jaar) in verpleeghuis en palliatief centrum bij Leliezorggroep. 

Begeleiden van mensen bij vragen rond zin en betekenisgeving, verlies en sterven.

Organiseren, vormgeven van herdenkingsbijeenkomsten, rouwdiensten.

Leiden van rouwgroepen en grote diversiteit aan groepen volgens behoefte, alle gericht op zingeving, verwerking, bemoediging, ontmoeting, (h)erkenning.

Acht jaar actief geweest bij gezondheidscentrum Levinas in Kralingen Crooswijk binnen het spreekuur geestelijke zorg, waarbij ik individuele gesprekken voerde over zin- en betekenisgeving.

Ruim tien jaar ( 2009 - 2020) betrokken als initiatiefnemer en leider landelijke stichting ‘Als kanker je raakt’. Focus op ontwikkeling en vormgeving, individuele gesprekken, activiteiten, groepsbijeenkomsten gericht op levensvragen, verlies en rouw in de chaos van kanker. www.alskankerjeraakt.nl

Van 2019 tot april 2023 actief betrokken bij Centrum voor Levensvragen Rotterdam www.centrumlevensvragenrotterdam.nlhttp://www.centrumlevensvragenrotterdam.nl/

Vanaf december 2020 Actief betrokken als ouderling pastoraat bij pastoraatsgroep van de kerk in Nesselande (KIN). www.kerkinnesselande.nl

Sinds april 2023 opleiding Ritueelbegeleider succesvol afgerond beroepskwalificaties via Europese Unie

Sinds mei 2023 maak ik deel uit van de adviesraad christelijke zorgverzekeraar Pro Life


 


E-mailen